Fuji PHL
grafický zapisovač 9 nebo 18 kanálů
Bezpapírový zapisovač Fuji PHL je vyšší model řady grafických zobrazovačů Fuji Electric s FTP displejem 5,7 palců. Data jsou ukládána na paměťovou kartu Compact Flash. K dispozici je 9 nebo 18 univerzálních měřicích vstupů (termočlánky, Pt100, ss napěťové a proudové signály).
Zapisovač může být rozšířen o síťovou kartu (Ethernet) s funkcí webového serveru, FTP serveru, SMTP mailového klienta, MODBUS TCP/IP a dále o vstupní/výstupní modul, který obsahuje 5 digitálních vstupů a 10 reléových výstupů.
Zapisovače se konfigurují tlačítky na čelním panelu nebo pomocí konfiguračního software.
Měřená data se ukládají buď v ASCII nebo v binárním formátu (šifrovaně) a mohou být exportována do formátu xls. K analýze naměřených dat je určen prohlížeč, který nabízí funkce pro pořizování dat v reálném čase, správu souborů, výběr a zobrazení dat, připojování poznámek a vytváření denních, týdenních a měsíčních protokolů.
Konfigurační SW a prohlížeč dat jsou k dispozici zdarma.
Na rozdíl od levnějšího modelu PHF má PHL vestavěny matematické funkce.


cena od 35 345,- Kč
 • grafický zapisovač se záznamem dat na paměťovou kartu CF (Compact Flash)
 • bezúdržbový provoz, nulové náklady na spotřební materiál
 • různé režimy zobrazení (trend – vertikálně i horizontálně, sloupcový graf, digitální nebo analogové zobrazení, součty, seznam událostí, historie)
 • 9 nebo 18 univerzálních vstupu (termočlánky, odporové snímače Pt100, proudové a napěťové lineární signály)
 • volitelně 5 digitálních vstupů a 10 reléových výstupů
 • záznamový cyklus: 1 sec až 32767 sec / 9, 18 vstupů
 • max. velikost paměťové karty CF: 1 GB
 • uložená data na paměťové kartě CF je možné jednoduše vyvolat a zobrazit na displeji
 • volitelně síťové rozhraní: webový server, FTP server, SMTP (email klient) a MODBUS TCP/IP
 • kompaktní velikost: 160 x 144 x 185 mm
 • volitelně přenosné provedení
 • matematický modul
 • 6 čítačů/sumací
 • 1 až 6 matematických funkcí a 6 logických funkcí
 • převod změřených dat do tabulkového formátu xls

2021/03/14 © easytherm.cz s.r.o.