vícesmyčková regulace
Regulaci většího počtu míst v jednom zařízení lze řešit příslušným počtem regulátorů, z produkce West Instruments například 2300 nebo 6100+. Kromě nesporných výhod:
 • nízká cena
 • vysoký výkon
 • jednoduchá údržba
 • galvanické oddělení
má však tato tradiční koncepce i svá úskalí:
 • žádná integrace
 • žádné centrální programování
 • vysoké instalační náklady (výřezy do panelu, zapojení)
 • velké prostorové nároky
Regulátory lze samozřejmě vybavit komunikační linkou, ale tím se tak trochu stírá výhoda nižší pořizovací ceny (neplatí pro regulátor West 2300 s jeho nízkou cenou portu RS485), zatímco nároky na zapojení ještě dále vzrostou. Existují i vícesmyčkové regulátory kompaktních rozměrů, nejsou však tolik rozšířené, a to převážně z těchto důvodů:
 • vysoká cena
 • složitá obsluha
 • problematické uživatelské rozhraní
 • potíže s galvanickým oddělením
 • nevyužité regulační smyčky dále zvyšují cenu
Pokud se v zařízení nachází PLC a pokud mu svěříte PID regulaci, setkáte se pravděpodobně s těmito problémy:
 • příliš pomalé
 • příliš drahé
 • složité programování a nastavování
 • horší kvalita regulace
 • složité hledání chyb
ale rozhodující výhodou je:
 • integrace

Řešení je MLC 9000+ !


foto: West Instruments
West MLC 9000+ spojuje výhody PLC a samostatných regulátorů:
 • nízká cena
 • systémová integrace
 • kompatibilita s PLC
 • připojení ovládacích panelů
 • rychlá, vysoce kvalitní regulace
 • montáž na lištu DIN
 • rychlá instalace
 • snadná údržba

2020/12/03 © easytherm.cz s.r.o.