West ProVU4
programový regulátor 1/4 DIN (96 x 96 mm)
West ProVU4 je řada cenově dostupných teplotních a procesních regulátorů s pokročilými funkcemi, jako je programová regulace, záznam hodnot, Modbus RTU v režimu Master i Slave (vhodné pro multizónové aplikace), síťová karta Ethernet s protokolem Modbus TCP, možnost připojení USB flash disku, a další. Uživatelé přivítají průvodce nastavením, který je při prvním zapnutí a pak při každé změně hardwaru provede všemi důležitými parametry. ProVU má – stejně jako řada West Plus – modulovou konstrukci. Používá identické zásuvné moduly jako West Plus. Některé moduly (např. síťová karta Ethernet) ovšem umí pouze ProVU.


foto: West Instruments
 • grafický displej s dvoubarevným podsvětlením
 • programová regulace
  • 64 profilů, 255 segmentů
 • záznam hodnot
 • připojení USB flash disku
  • zavedení/přenos konfiguračních souborů
  • zavedení/přenos profilů
  • přenos zaznamenaných dat
 • plně modulová konstrukce

funkce

Regulace:
PID, dvou a třípolohová regulace, řízení topení/chlazení, Pre-Tune, Self-Tune

Programová regulace:

Paměť programů: 64 profilů, 255 segmentů

Typy segmentů profilu: lineární náběh na hodnotu v požadovaném čase (max. 99:59:59 hh:mm:ss), náběh na hodnotu požadovanou rychlostí (0,001 až 999,9 měř. jednotek/hod), skok na hodnotu, výdrž na hodnotě (max. 99:59:59 hh:mm:ss), pozastavení profilu, skok na vybraný předchozí krok (max. 9999 opakování), připojení jiného profilu (max. 9999 opakování), konec profilu (max. 9999 opakování)

Ovládání programů: spuštění/ukončení profilu, pozastavení/pokračování profilu, skok na další segment, odložený start profilu (max. 99 hod 59 min), automatický start profilu, týdenní rozvrh (čas + den v týdnu: po-pá, po-so, so-ne, vždy)

Ošetření výpadku napájení: ignorování „krátkých“ výpadků, volitelná reakce na „dlouhé“ výpadky: ukončení profilu, udržování poslední dosažené hodnoty, ukončení profilu, udržování statické žádané hodnoty, ukončení profilu, vypnutí regulace, restart profilu, pokračování profilu,

Další funkce: automatické pozastavení profilu při zpožďování procesu: individuální nastavení pro každý segment: odchylka dolů, odchylka nahoru, nebo pásmo kolem žádané hodnoty

Záznam dat, hodiny reálného času:

Zaznamenávané hodnoty: libovolné z následujících: měřená hodnota, žádaná hodnota, výstupní hodnota, stav alarmů a pomocných výstupů, maximum a minimum měřené hodnoty,

Kapacita paměti: vnitřní paměť 1048 kb

Mód záznamu: cyklický (při nedostatku paměti se přepisují nejstarší záznamy), do zaplnění paměti (při nedostatku paměti se záznam zastaví)

Záznamový interval 1, 2, 5, 10, 15 nebo 30 sekund 1, 2, 5, 10, 15 nebo 30 minut

Spouštění záznamu hodnot: manuálně (z čelního panelu), digitálním vstupem, sériovým portem, rychlostí změny měřené hodnoty, alarmem, kombinací alarmů, automatický záznam profilů

Další funkce: připomenutí kalibrace

Alarm, signalizace:

Počet alarmů, signalizací: max.5 procesních alarmů, max. 5 signalizací, detekce poruchy regulační smyčky

Typy procesních alarmů: vysoká měřená hodnota, nízká měřená hodnota, odchylka měřené hodnoty od žádané v jednom směru, odchylka měřené hodnoty od žádané v obou směrech

Typy signalizací: segment (segmenty) v profilu, běh profilu, konec profilu

Vizualizace alarmů: hlášením v provozním menu, kontrolkami, změnou barvy displeje

Spínací hystereze:volně nastavitelná

Další funkce:logické kombinace alarmů (OR), logické kombinace alarmů a signalizace (AND), nastavitelná spínací logika (přímá, reverzní akce)

Digitální vstupy:

Počet: max. 2

Funkce: přepínání mezi: první/druhou žádanou hodnotou, místní/dálkovou žádanou hodnotou, automatickou/manuální regulací, ovládání regulace: zapnutí/vypnutí regulace, ovládání programové regulace: spuštění/ukončení profilu, pozastavení/pokračování profilu, ovládání záznamu hodnot: zapnutí/vypnutí záznamu,

Konektivita:

Přenos hodnot lineárním výstupem: přenos měřené hodnoty, přenos žádané hodnoty

Konfigurační patice konektor RJ11, konfigurace přístroje před uvedením do provozu

Digitální komunikace: sériová komunikační linka, komunikační protokoly Modbus RTU, master nebo slave, ASCII, síťová karta Ethernet, Modbus TCP slave, 10/100 base-T

USB host: připojení USB flash disku, specifikace v. 1.1/2.0, třída Mass Storage, zavedení/přenos konfiguračních souborů, zavedení/přenos profilů, přenos zaznamenaných dat

Zabezpečení:

Přístupová hesla: 8 úrovní

Rozšíření provozního režimu: max. 50 parametrů podle vlastního výběru

Režim správce (supervizor): max. 50 parametrů podle vlastního výběru

Další funkce: zámek žádané hodnoty, zákaz změny parametrů provozního režimu, uživatelský rozsah žádaných hodnot


dokumentace
easytherm_MaR_ProVU_8_2.pdf    146.72 KB
 katalogový list, 7 stran, česky

2021/03/14 © easytherm.cz s.r.o.