topné patrony HW
vysokovýkonové (High Density)
Topné patrony HW jsou určeny pro nejnáročnější použití v teplotním rozmezí do 800 st. C a pro výkonovou hustotu do 40 W/cm2. Topné patrony HW představují technologickou špičku. Metrickou a palcovou řadu standardních typů doplňují zakázkové a speciální konstrukce.
  • vysoká provozní teplota
  • vysoký měrný výkon
  • dlouhá životnost
  • mechanická odolnost
  • průměry metrické (6,5 až 20 mm) i palcové (1/4 až 3/4")
  • délky od 32 mm nebo od 1 1/4"
  • řada konfigurací izolace a ochrany vývodů
  • možnost vnitřního termočlánku

  • standardní i zakázková provedení

technické parametry

výkonová hustota
do 40 W/cm2 (doporučeno)
výkon
volitelný (podle rozměrů)
pracovní teplota
max. 800 st. C
tolerance délky
do 100 mm ±2 mm, nad 100 mm ±2 % z celkové délky
minimální nevytápěné zóny
5-10 mm
tolerance průhybu
0,15 % z celkové délky
tolerance výkonu
+5% -10%
redukce výkonu ve studeném stavu -5 % z nominální hodnoty
svodový proud (za studeného stavu)
<0,5 mA/1 kW
certifikace
CE, EN 60335-1, UL

standardní provedení

  • plášť z nerezové oceli AISI 304
  • topný drát Ni-Cr 80-20
  • izolace zhutněným oxidem hořečnatým (MgO)
  • napětí 230 V
  • vývod 250 mm, utěsněný, podpěrný keramický disk, izolace skelnou tkaninou se silikonovou impregnací
  • metrická i palcová rozměrová provedení

objednací kód

metrické rozměry: HW(průměr v mm)D(délka v mm)L(výkon ve W)W
příklad 1: HW12.5D40L500W = průměr 12,5 mm, délka 40 mm, 500 W, 230 V
příklad 2: HW20D300L2500W = průměr 20 mm, délka 300 mm, 2,5 kW, 230 V

palcové rozměry: HW(průměr v palcích)D(délka v palcích)L(výkon ve W)W
příklad 3: HW12.7D38L300W = průměr 1/2“ (12,7 mm), délka 1 1/2“ (38,1 mm), 300 W, 230 V
příklad 4: HW19.05D305L2500W = průměr 3/4“ (19,05 mm), délka 12“ (304,8 mm), 2,5 kW, 230 V

zakázková provedení

Většina topných patron se vyrábí na zakázku podle zákaznických požadavků.
Modifikace rozměrů a elektrických parametrů
Za podmínky dodržení technických parametrů lze modifikovat:
  • průměr a délku pláště,
  • napětí a výkon,
  • způsob napojení přívodních vodičů,
  • délka přívodních vodičů.
Tyto údaje jsou uvedeny v základní části generického objednacího kódu:
DW(průměr v mm)D(délka v mm)L(napětí ve V)V(výkon ve W)W(délka přívodů v mm)SD

Ostatní zakázkové úpravy
Na jednom typu topné patrony může být zakázkových úprav i více, pokud se ovšem vzájemně nevylučují. Nejběžnější zakázkové úpravy jsou katalogizovány.

Objednací kód zakázkového provedení
Kódy zakázkových úprav jsou uvedeny v dodatku (popř. v dodatcích) k základní části objednacího kódu:
DW(průměr v mm)D(délka v mm)L(napětí ve V)V(výkon ve W)W(délka přívodů v mm)SD + kódy zakázkových provedení

příslušenství vysokovýkonových topných patron

Teplovodivá pasta Regular Grade je založena na grafitu a měděném a hliníkovém prášku. Chrání proti korozi a oxidaci, zabraňuje přivaření, zadrhnutí a snižuje tření i při vysokých tlacích a teplotách (-180 °C až +950 °C). Je netoxická, elektricky vodivá, odolná vůči alkalickým roztokům a kyselinám.

Při správné aplikaci teplovodivá pasta vyplní mikroskopické mezery mezi pláštěm topné patrony a otvorem a sníží tepelný odpor. Kromě toho od sebe odděluje kovové části a chrání proti přivaření, čímž usnadní demontáž. Při aplikaci je třeba dbát na to, aby nebyly znečištěny přívodní vodiče.

Standardní balení má objednací kód 160 036, označení VAR RG 100 a obsahuje 100 g pasty.
dokumentace
easytherm_topne_patrony_HW_DW_19_0_1.pdf    144.59 KB
 katalogový list HW a DW, 9 stránek, česky
easytherm_topne_patrony_nestandardni_19_0_1.pdf    187.26 KB
 katalogový list zakázkových úprav, 5 stránek, česky

2020/12/03 © easytherm.cz s.r.o.