RHT Climate

Převodník RHT Climate obsahuje vysoce přesný a stabilní senzor pro měření relativní vlhkosti a teploty. V reálném čase se vypočítávají rovněž tyto psychrometrické veličiny:

  • teplota rosného bodu
  • teplota bodu ojínění
  • teplota mokrého teploměru
  • absolutní vlhkost vzduchu
  • entalpie
  • parciální tlak vodních par
  • směšovací poměr

Atmosférický tlak je zadán konstantou přístupnou pro individuální nastavení.

Naměřené i vypočítané hodnoty mohou být přenášeny pomocí dvou analogových výstupů 0-10 Vss nebo 4-20 mA. Proudový výstup má rozsah rozšířený o standardní chybové signály (NAMUR). K dispozici jsou rovněž dva alarmové výstupy a bzučák. Sériová komunikační sběrnice RS-485 s protokolem Modbus je volitelná.

Podsvětlený LCD displej je volitelný. V základním stavu zobrazuje 3 základní veličiny (teplota, relativní vlhkost, teplota rosného bodu). Dále jsou dostupné informace o jejich maximálních a minimálních hodnotách a poté ostatní psychrometrické hodnoty. Pomocí displeje a tlačítek se dá přístroj nakonfigurovat také manuálně.

Instaluje se na stěnu (modely WM) nebo do potrubí (DM).

Pro diagnostické účely k dispozici simulace signálů včetně chybových stavů (3,6 a 21 mA) a vynucené zapnutí alarmů a bzučáku.


objednací kód

RHT Climate WM montáž na zeď
RHT Climate WM-485 montáž na zeď, RS-485
RHT Climate WM-485-LCD montáž na zeď, RS-485, LCD displej
RHT Climate DM-150S montáž do potrubí, sonda 150 mm, nerez
RHT Climate DM-150S-485 montáž do potrubí, sonda 150 mm, nerez, RS-485
RHT Climate DM-150S-485-LCD montáž do potrubí, sonda 150 mm, nerez, RS-485, LCD
RHT Climate DM-250S montáž do potrubí, sonda 250 mm, nerez
RHT Climate DM-250S-485 montáž do potrubí, sonda 250 mm, nerez, RS-485
RHT Climate DM-250S-485-LCD montáž do potrubí, sonda 250 mm, nerez, RS-485, LCD
RHT Climate DM-400S montáž do potrubí, sonda 400 mm, nerez
RHT Climate DM-400S-485 montáž do potrubí, sonda 400 mm, nerez, RS-485
RHT Climate DM-400S-485-LCD montáž do potrubí, sonda 400 mm, nerez, RS-485, LCD

náhradní díly

8803900010 senzor RHT Climate

dokumentace
easytherm_MaR_RHT_Climate_21_0_2.pdf    558.37 KB
 katalogový list RHT Climate, 2 stránky, česky

další informace

Ceník pošleme na vyžádání.
Cenové nabídky pro větší množství nebo dlouhodobou spolupráci vystavíme na vyžádání.

2020/11/30 © easytherm.cz s.r.o.