třífázová polovodičová relé řady SGB druhé generace
pro montáž na chladič
Třífázová polovodičová relé (SSR - Solid State Relay) celduc řady SGB druhé generace jsou určena pro všeobecné použití se spínáním v nule. Tato řada je navržená na řízení třífázové zátěže zapojené do trojúhelníka ,nebo do hvězdy bez neutrálního vodiče (při vyrovnané zátěži). Dochází ke spínání dvou fází. Pokrývají rozsah od 2 x 50 do 2 x 125 A jmenovitého proudu.


  • spínání v nule
  • indikační LED
  • ochranný kryt IP20
  • přepěťová ochrana na vstupu (transil) a na výstupu (VDR)

typické aplikace:
  • spínání odporové nebo mírně indukční zátěže (AC-51)

volitelné příslušenství:
  • chladiče

přehled standardních typů


řídicí vstup

pracovní napětí

max. jmenovitý proud

jmenovitý proud (AC-51)

jmenovitý proud (AC-53)

objednací kód

4-30 Vss 24-640 Vst 2 x 50 A 3 x 50 A 3 x 12 A SGB8850200
2 x 125 A 3 x 85 A 3 x 32 A SGB8890200

dokumentace

připravujeme

další informace

Ceník pošleme na vyžádání.
Cenové nabídky pro větší množství nebo dlouhodobou spolupráci vystavíme rovněž na vyžádání.

2021/02/17 © easytherm.cz s.r.o.