N1200
autoadaptivní procesní regulátor formátu 1/16 DIN (48 x 48 mm)

N1200 je pokročilý autoadaptivní procesní regulátor s bohatou výbavou vstupů a výstupů, takže už v základní verzi může být použitý v systémech Master-Slave nebo kaskádní regulace. Optimalizace regulačních parametrů má několik algoritmů. FAST je zaměřený na rychlost provedení optimalizace, zatímco FULL – preciznější, ale časově náročnější – na přesnost naladění. Kromě toho je k dispozici adaptivní optimalizace (SELF) a několik strategií automatického spouštění optimalizace.

Má 4 alarmy, doplněné o časovací funkce. Alarm může trvat jen omezený čas T1, může být zpožděný o T2, nebo může být cyklicky přerušovaný (v intervalu T1 zapnuto, T2 vypnuto).

Hardware

N1200 obsahuje konektor USB pro konfiguraci a sběr dat v laboratorních podmínkách. Pro sběr dat v provozním prostředí a pro nasazení v systémech SCADA lze použít sériovou sběrnici RS‑485 (volitelné rozšíření).

Univerzální měřicí vstup akceptuje všechny běžné termočlánky, Pt100, průmyslové proudové a napěťové signály včetně nelinearizovaných termočlánkových převodníků a průtokoměrů. Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 může mít funkci napěťového pulzního regulačního výstupu pro ovládání polovodičového relé, analogového výstupu (0‑20/4‑20 mA) pro regulaci nebo pro přenos měřené nebo žádané hodnoty proudovým signálem nebo digitálního vstupu, kterému lze přiřadit jednu z pěti funkcí. K dispozici jsou dále dvě spínací relé (I/O 1 a I/O 2) pro regulaci, alarm nebo signalizaci průběhu programové regulace. Pomocný analogový vstup slouží pro příjem externí žádané hodnoty přenášené proudovým signálem (0‑20/4‑20 mA).

Konstrukce přístroje umožňuje jeho nejrychlejší možnou výměnu v případě poruchy – vysunutím elektronické jednotky z krytu, zatímco vodiče zůstávají zapojeny ve svorkovnici.

Modularita

N1200 může být z výroby nebo dodatečně formou rozšiřujících modulů doplněn o dvojici digitálních vstupů/výstupů (I/O 3 + I/O 4) nebo přepínací relé (I/O 3). Každý model může být navíc doplněn o modul sériové komunikační sběrnice RS‑485.

Programová regulace

N1200 se výborně hodí pro programovou regulaci. Má 20 programů po 9 krocích s možností řetězení programů za sebou. Krok programu obsahuje koncovou žádanou hodnotu, časový interval pro její dosažení (max. 9999 minut nebo sekund) a stav signalizačních výstupů. Setrvání na stejné žádané hodnotě se naprogramuje jednoduše tak, že koncová žádaná hodnota bude stejná jako v předchozím kroku.

Z tohoto důvodu se vůbec nepoužívá koncept "typ programového kroku" a programování profilu programu je jednoduché. V průběhu provádění programu je snadné na displeji odečíst číslo a zbývající čas kroku. Programy lze pomocí funkce LP (Link Program) jednoduše propojovat do delších celků, nebo, zadáním stejného čísla programu, docílit jeho neustálé opakování.

Varianty N1200

Zvláštní modifikace N1200-HC je určena pro třípolohovou regulaci (řízení topení + chlazení).

Model N1200-HBD je vybaven diagnostikou elektrického topení měřením odebíraného proudu.


objednací kód

N1200 (USB) základní model
N1200-24V (USB) napájecí napětí 24 V
N1200-3R-485 (USB) + přepínací relé + RS-485
N1200-3R-485-24V (USB) + přepínací relé + RS485, napájecí napětí 24 V


N1200-HC (USB) základní model (jako N1200 + dva regulační výstupy pro řízení topení + chlazení)
N1200-HC-24V (USB) napájecí napětí 24 V
N1200-HC-3R-485 (USB) + přepínací relé + RS-485
N1200-HC-3R-485-24V (USB) + přepínací relé + RS485, napájecí napětí 24 V


N1200-DIO-485 (USB) základní model (jako N1200 + dvojice vstupních/výstupních kanálů I/O3 a I/O4 + RS-485)
N1200-DIO-485-24V (USB) napájecí napětí 24 V


N1200-HC-DIO (USB) základní model (jako N1200 + dva regulační výstupy pro řízení topení + chlazení + dvojice vstupních/výstupních kanálů I/O3 a I/O4)
N1200-HC-DIO-485 (USB) + RS-485
N1200-HC-DIO-485-24V (USB) + RS-485, napájecí napětí 24 V


N1200-HBD-485 (USB) základní model + RS-485 + diagnostika (vyžaduje proudový transformátor)
N1200-HBD-485-24V (USB) základní model + RS-485 + diagnostika (vyžaduje proudový transformátor), napájecí napětí 24 V

příslušenství - zásuvné moduly

PCB RS485 N1200 modul sériové sběrnice RS-485 pro řadu N1200 a N2000
PCB 3R N1200
modul třetího reléového výstupu
PCB I/O N1200 modul vstupních/výstupních kanálů (I/O 3 a I/O 4)

dokumentace
easytherm_MaR_N1200_22_1.pdf    290.19 KB
 katalogový list N1200, 4 stránky, česky

další informace

Ceník pošleme na vyžádání.
Cenové nabídky pro větší množství nebo dlouhodobou spolupráci vystavíme na vyžádání.

2022/09/19 © easytherm.cz s.r.o.