N2000S
procesní regulátor formátu 1/8 DIN (48 x 96 mm)

N2000S je procesní regulátor formátu 1/8 DIN, určený pro třípolohovou krokovou regulaci (řízení servoventilu) v průmyslových a laboratorních aplikacích. Pro programovou regulaci je k dispozici 7 programů, v každém až 7 kroků s možností spojování programů.

Na pomocný vstup může být připojen signál odporového vysílače polohy servoventilu, ale pro regulaci není nezbytně nutný. Pro regulaci jsou použity dva reléové výstupy I/O 3 a I/O 4, které řídí otvírání a zavírání ventilu. Nastavuje se rychlost přeběhu ventilu (Servo Time) a minimální citlivost (Servo Resolution).

Univerzální měřicí vstup akceptuje všechny běžné termočlánky, Pt100, průmyslové proudové a napěťové signály včetně nelinearizovaných termočlánkových převodníků a průtokoměrů.

Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 může mít funkci napěťového (pulzního) výstupu, přenos měřené nebo žádané hodnoty proudovým signálem (0‑20/4‑20 mA) nebo digitálního vstupu. I/O 6 má funkci digitálního vstupu. K dispozici jsou dále dvě přepínací relé (I/O 1 a I/O 2), která se dají použít pro alarm nebo pro signalizaci průběhu programové regulace. K dispozici je rovněž pomocný napájecí zdroj 24 Vss pro převodník.

V provozním režimu jsou snadno dosažitelné funkce přepínání automatické/manuální regulace, čtení (v manuálním režimu také nastavení) výstupní hodnoty, výběr programu ke spuštění, zapnutí/vypnutí regulace. Funkčnímu tlačítku F může být přiřazeno ovládání některé z předchozích funkcí. Funkčním tlačítkem MAN se dá přepínat mezi automatickou a manuální regulací. Pro ovládání se dají použít také volné digitální vstupy.

V průběhu provádění programu je snadné na displeji odečíst číslo a zbývající čas kroku. Programy lze pomocí funkce LP (Link Program) jednoduše propojovat do delších celků, nebo, zadáním stejného čísla programu, docílit jeho neustálé opakování.

Konstrukce přístroje umožňuje jeho nejrychlejší možnou výměnu v případě poruchy – vysunutím elektronické jednotky z krytu, zatímco vodiče zůstávají zapojeny ve svorkovnici.

Volitelná rozšíření zahrnují sériovou komunikační sběrnici RS‑485 nebo napájecí napětí 12‑24 V.


objednací kód

N2000S (USB) základní model
N2000S-24V (USB) napájecí napětí 12-24 V
N2000S-485 (USB) + RS-485
N2000S-485-24V (USB) + RS-485, napájecí napětí 12-24 V

příslušenství - zásuvné moduly

PCB RS485 N2000S modul sériové sběrnice RS-485 pro řadu N2000S

dokumentace
easytherm_MaR_N2000S_22_1.pdf    185.60 KB
 katalogový list N2000S, 4 stránky, česky

další informace

Ceník pošleme na vyžádání.
Cenové nabídky pro větší množství nebo dlouhodobou spolupráci vystavíme na vyžádání.

2022/08/23 © easytherm.cz s.r.o.