N3000
procesní regulátor formátu 1/4 DIN (96 x 96 mm)

N3000 je jednoduchý procesní regulátor formátu 1/4 DIN s velkým displejem (18 a 13 mm) a s mimořádně bohatou výbavou vstupů a výstupů, určený pro průmyslové a laboratorní aplikace. Už v základní verzi může být použitý v systémech Master-Slave nebo kaskádní regulace. Pro programovou regulaci je k dispozici 7 programů, v každém až 7 kroků s možností spojování programů.

N3000 obsahuje konektor USB pro konfiguraci a sběr dat v laboratorních podmínkách. Pro sběr dat v provozním prostředí a pro nasazení v systémech SCADA lze použít sériovou sběrnici RS‑485 (volitelné rozšíření).

Univerzální měřicí vstup akceptuje všechny běžné termočlánky, Pt100, průmyslové proudové a napěťové signály včetně nelinearizovaných termočlánkových převodníků a průtokoměrů. Regulační výstup může být napěťový (pulzní), reléový nebo lineární 0‑20/4‑20 mA.

Kombinovaný vstup/výstup I/O 5 může mít funkci napěťového (pulzního) výstupu (pro ovládání polovodičových relé signálem PWM), analogového regulačního výstupu (0‑20/4‑20 mA), přenos měřené nebo žádané hodnoty proudovým signálem (0‑20/4‑20 mA) nebo digitálního vstupu.

I/O 6 může fungovat jako digitální vstup nebo výstup.

K dispozici jsou dále dvě přepínací relé (I/O 1 a I/O 2) a dvě spínací relé (I/O 3 a I/O 4), která se dají použít pro regulaci, alarm nebo také pro signalizaci průběhu programové regulace.

Pomocný analogový vstup slouží pro příjem externí žádané hodnoty pomocí proudového signálu (0‑20/4‑20 mA). K dispozici je rovněž pomocný napájecí zdroj 24 Vss pro převodník.

V provozním režimu jsou snadno dosažitelné funkce přepínání automatické/manuální regulace, čtení (v manuálním režimu také nastavení) výstupní hodnoty, výběr programu ke spuštění, zapnutí/vypnutí regulace. Funkčnímu tlačítku F může být přiřazeno ovládání některé z předchozích funkcí nebo přepínání mezi místní a externí žádanou hodnotou. Pro ovládání se dají použít také volné digitální vstupy.

V průběhu provádění programu je snadné na displeji odečíst číslo segmentu a zbývající čas segmentu. Programy lze pomocí funkce LP (Link Program) jednoduše propojovat do delších celků, nebo, zadáním stejného čísla programu, docílit jeho neustálé opakování.

Konstrukce přístroje umožňuje jeho nejrychlejší možnou výměnu v případě poruchy – vysunutím elektronické jednotky z krytu, zatímco vodiče zůstávají zapojeny ve svorkovnici.

Základní výbava N3000 je tak bohatá, že volitelná rozšíření zahrnují pouze sériovou komunikační sběrnici RS‑485 nebo napájecí napětí 12‑24 V.


objednací kód

N3000 (USB) základní model
N3000-24V (USB) napájecí napětí 12-24 V
N3000-485 (USB) + RS-485
N3000-485-24V (USB) + RS-485, napájecí napětí 12-24 V

příslušenství - zásuvné moduly

PCB RS485 N3000 modul sériové sběrnice RS-485 pro řadu N3000

dokumentace
easytherm_MaR_N3000_22_1.pdf    229.81 KB
 katalogový list N3000, 4 stránky, česky

další informace

Ceník pošleme na vyžádání.
Cenové nabídky pro větší množství nebo dlouhodobou spolupráci vystavíme na vyžádání.

2022/09/19 © easytherm.cz s.r.o.