MLC 9000+
systémový regulátor s průmyslovou sběrnicí
Vícesmyčkový systémový regulátor West MLC 9000+ je následovník předchozího systému MLC 9000. Dokáže komunikovat s programovatelnými logickými automaty (PLC) a obslužnými panely (HMI - Human Machine Interface). Může však pracovat i zcela samostatně. Zabezpečuje rychlou a velmi kvalitní regulaci až pro 32 regulačních smyček. MLC 9000+ sestává z jednoho komunikačního modulu BCM (Bus Communications Module) a z jednoho až osmi regulačních modulů LCM (Loop Control Module), které se dodávají v jedno, tří nebo čtyřsmyčkovém provedení.

komunikační moduly BCM

Komunikační moduly systému MLC 9000+ mají jednu průmyslovou a jednu konfigurační sběrnici, určenou pro konfiguraci systému pomocí portu RS232 a výrobcem dodávaným konfiguračním softwarem. Nyní existuje sedm různých modulů, které se liší svou průmyslovou sběrnicí:
 • BM210-NF, bez průmyslové sběrnice
 • BM220-MB, MODBUS RTU
 • BM230-DN, DeviceNet
 • BM230-CO, CANopen
 • BM240-PB, PROFIBUS DP
 • BM250-EI, Ethernet/IP
 • BM250-MT, MODBUS/TCP
BCM kromě toho obsahují zdroj pro napájení regulačních modulů.

regulační moduly LCM


Hot Swap regulačního modulu MLC 9000+
foto: West Instruments
Regulační moduly jsou připojeny k vnitřní sběrnici MLC 9000+. Obsahují precizní regulační algoritmy, včetně RaPID (na bázi fuzzy logiky) a Easy Tune. Rovněž po hardwarové stránce představují špičku: přesnost 0,1%, vzorkovací rychlost 100 ms, možnost měření topného proudu.
LCM jsou jedno, tří a čtyřsmyčkové. Kromě počtu univerzálních vstupů (termočlánky, Pt100, proudové a napěťové rozsahy) se liší pomocnými vstupy a regulačními/alarmovými výstupy:
 • Z1200, 1 univerzální vstup, 2 výstupy SSR driver/relé
 • Z1300, 1 univerzální vstup, 2 výstupy SSR driver/relé a 1 lineární výstup nebo 3 výstupy SSR driver/relé
 • Z1301, 1 univerzální vstup, měření výstupního proudu, 2 výstupy SSR driver/relé a 1 lineární výstup nebo 3 výstupy SSR driver/relé
 • Z3621, 3 univerzální vstupy, měření výstupního proudu, 6 výstupů SSR driver
 • Z3611, 3 univerzální vstupy, měření výstupního proudu, 6 reléových výstupů
 • Z4620, 4 vstupy, 6 výstupů SSR driver
 • Z4610, 4 vstupy, 6 reléových výstupů
Regulační moduly lze vyměňovat za provozu (Hot Swap). Výměna je otázkou okamžiku, protože:
vstupy a výstupy se připojují pomocí konektoru,
regulační modul je po vložení do systému automaticky nakonfigurován.dokumntace
MLC9000Plus_BM210_NF_TechnickaSpecifikace.pdf    151.85 KB
 katalogový list, komunikační modul BM210-NF, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM220_MB_TechnickaSpecifikace.pdf    167.40 KB
 katalogový list, komunikační modul BM220-MB, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM230_DN_TechnickaSpecifikace.pdf    175.48 KB
 katalogový list, komunikační modul BM230-DN, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM230_CO_TechnickaSpecifikace.pdf    172.42 KB
 katalogový list, komunikační modul BM230-CO, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM240_PB_TechnickaSpecifikace.pdf    175.01 KB
 katalogový list, komunikační modul BM240-PB, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM250_EI_TechnickaSpecifikace.pdf    186.17 KB
 katalogový list, komunikační modul BM250-EI, 2 strany, česky
MLC9000Plus_BM250_MT_TechnickaSpecifikace.pdf    172.26 KB
 katalogový list, komunikační modul BM250-MT, 2 strany, česky
MLC9000Plus_Z1_TechnickaSpecifikace.pdf    170.34 KB
 katalogový list, jednosmyčkový regulační modul Z1xx, 2 strany, česky
MLC9000Plus_Z3_TechnickaSpecifikace.pdf    170.26 KB
 katalogový list, třísmyčkový regulační modul Z3xx, 2 strany, česky
MLC9000Plus_Z4_TechnickaSpecifikace.pdf    169.17 KB
 katalogový list, čtyřsmyčkový regulační modul Z4xx, 2 strany, česky

Konfigurační Software řady MLC9000+
http://www.west-cs.com/assets/Software/MLC-9000+-Workshop-Software.zip

2020/12/03 © easytherm.cz s.r.o.